NSMS Logo

 

Settlement Services

Masayang tumatanggap at malalapitan ng mga bagong

dating mula sa Pilipinas. Nagbibigay kami ng mga mapagtitiwalaan

na serbisyo na makakatulong sa inyo.

 

Ang mga serbisyong inaalok namin:

 • Impormasyon at referral ukol sa pangangalaga ng kalusugan

o health care, pabahay, tulong na salapi para sa bata o

childcare subsidy, mga legal na usapin at mga sistema sa

 • Assistance for families and students with orientation to North and West Vancouver School District schools.
 • Libreng English classes para sa mga may sapat na gulang

o adults at specialized English classes na may mababa na

 • Labour market, tulong sa paghahanap ng trabaho at pagpaplano
  para sa mas mataas na pag-aaral pagkatapos ng high
  school (post-secondary education).
 • Mga programa para sa mga matanda, magulang, kabataan at
  bata; at information sessions para sa kanilang lahat.
 • Impormasyon ukol sa pagiging mamamayan ng Canada

o permanenteng residente (Canadian citizenship at permanent

resident cards).

 • Tulong na mag-uugnay sa inyo para sa mga serbisyong

 

Paparating na mga workshop at programa

Pakitingnan ang pahayag na ito para sa mga detalye

 

IMPORTANT! (April 2016)

Immigration and Canada Revenue Fraud warning

Read memo here

 

IMPORTANT! (May 2016)

Census 2016: The Census and You

Read memo here

 

Upcoming Workshops & Programs:

 

Seniors Learning Circle (English)

Date: Tuesdays, Thursdays, & Fridays, January 9 – March 23

Time: 1:00 – 3:00 pm

For more information or to register contact:

Front Desk, office@nsms.ca  604.988.2931

Flyer: Seniors Learning_Eng Winter 2018

 

 

Women’s English Skills & Support (English)

Date: Fridays, January 26 – March 23

Time: 9:30 am – 11:30 am

For more information or to register contact:

Silvia Savage, wesl@nsms.ca

Flyer: WESS_Eng Jan 2018

 

Canadian Income Tax Clinic (Tagalog)

Date: Sunday, March 4

Time: 10:00am-3:00pm

For more information or to register contact:

Eric Valencia, ericv@nsms.ca or 604-988-2931

Flyer: Tax Clinic (Eng-Tagalog) March 2018

 

Family Afternoon (Tagalog)

Date: Saturday, March 10

Time: 3:30 – 5:30pm

For more information or to register contact:

Eric Valencia, ericv@nsms.ca or 604-988-2931

Flyer: Family Afternoon March 2018

 

Caregiver Program and Employment Standards

Date: Sunday, March 11

Time: 2:00 – 4:00pm

For more information or to register contact:

Eric Valencia, ericv@nsms.ca or 604-988-2931

Flyer: Employment Standards_Mar 2018

 

Fee-for-Service Winter 2018 English Classes

2018 winter brochure_English

 

RESOURCES

Legal Services Society 

Family Law In BC: What is Abuse? Fact Sheet (English)

 

WEB SITES

Welcome BC

Virtual Citizenship Resource Centre

Before You Arrive in Canada

Your First 2 Weeks in Canada

Mga sagot sa mga katanungan ng mga bagong dating sa Canada.

 

Pakidala ng photocopy ng PR card ninyo sa una ninyong appointment ayon sa mungkahi ng CIC.

Nangongolekta ang CIC ng personal na  impormasyon upang mas maunawan ang mga pangangailan ng mga bagong dating. Ang anumang personal na impormasyon na ibibigay ninyo ay protektado ng  batas at ng Pamahalaan ng Canada.

Ang mga serbisyong ito ay walang bayad.
207 – 123 East 15th Street
Email: office@nsms.ca
North Vancouver, BC,V7L 2P7
Phone: 604-988-2931
www.nsms.ca
SETTLEMENT SERVICES